วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

2 August 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • ปัจฉิมนิเทศน์
  • งานเลี้ยง cocktail
ปัญหา : -
แนวทางการแก้ไข : -
**การฝึกงานจบลงไปได้ด้วยดี

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

29 July 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • แก้ไขงานต่อ

ปัญหา : เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่บ้านโป่ง จึงต้องเขียน Function สำหรับ script บาง condition เอาไว้ เพราะระบบยังไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแปป
แนวทางการแก้ไข : เขียน function ที่ต้องใช้ให้เสร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

28 July 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • แก้ไขระบบหลังจาก Present
ปัญหา : ผู้ใช้บางส่วนคิดว่าระบบยังไม่ตอบโจทย์ด้านการแสดงผล
แนวทางการแก้ไข : แก้ไขในส่วนของกราฟ และตัวเลขต่างๆ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

27 July 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • Present งานที่ทำมาทั้งหมด
ปัญหา : ตื่นเต้น เวลาเตรียมตัวน้อย
แนวทางการแก้ไข : ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

26 July 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • ไปงานประกวอด Innovation ได้เห็นไอเดียเกี่ยวกับ Application หลายอย่าง
ปัญหา : Innovation ส่วนมากมาจากหลายสาขา แน่นอนว่าทุกคนไม่สามารถซึมซับส่วนที่ไกลตัวได้มากนัก
แนวทางการแก้ไข : อันไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่าน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

25 July 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • ทดสอบการทำงานร่วมกันของ 2 module ที่ผมและเพื่อนเขียน
ปัญหา : บางส่วนยังดูไม่ลื่นไหล ต้องทำอะไรซ้ำซ้อนอยู่
แนวทางการแก้ไข : เขียนใหม่บางส่วน

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

22 July 2016

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • วันนี้เป็นการเขียน JS เพื่อ Validate Form เพื่อแจ้งเตือน User ให้กรอกข้อมูลหรือแนบไฟล์ให้ถูกต้อง
ปัญหา : ต้องเขียนเยอะ
แนวทางการแก้ไข : ใช้ jquery ช่วย ทำให้เขียนได้ไว และน้อยลง